[2008 30 2736] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1912 - 1913

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 2736] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1912 - 1913