[2008 30 2750] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1914 - 1914

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 2750] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1914 - 1914