[2008 30 2821] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1890 - 1919

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 2821] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1890 - 1919