[2008 30 2837] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1898 - 1909

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 2837] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1898 - 1909