[2008 30 2855] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1895 - 1896

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 2855] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1895 - 1896