[2008 30 5579] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1878 - 1920

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 5579] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1878 - 1920