[2008 30 3026] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1896 - 1896

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 3026] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1896 - 1896