[2008 30 3035] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1895 - 1895

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 3035] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1895 - 1895