[4 E 1564] - Labathude (Lot, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födslar ) | 1821 - 1821

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [4 E 1564] - Labathude (Lot, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födslar ) | 1821 - 1821