[AN Y4303] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/11/1718 - 30/11/1718

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum