[AN Y4083B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/12/1699 - 31/12/1699

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4083B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/12/1699 - 31/12/1699