[1 RP 944] - Lyon (Rhône, Frankrike) - Militära register | 1892 - 1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan