[AN Y5152A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/04/1787 - 15/04/1787

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum