[Q_NUM_CLI_3] - Clichy (Hauts-de-Seine, Frankrike) - Lista på kvarlåtenskap | 1914 - 1916

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum