[AN Y3937] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/01/1656 - 30/06/1656

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum