[AN Y4927A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/05/1769 - 15/05/1769

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum