[AN Y3938A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/07/1656 - 30/09/1656

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum