[12D 483] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 09/06/1962 - 15/07/1962

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum