[12D 388] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 10/08/1937 - 11/09/1937

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum