[13D 496] - Paris 13 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 28/03/1980 - 11/04/1980

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum