[20D 510] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 13/02/1981 - 16/02/1981

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum