[AN Y3962B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/10/1668 - 31/12/1668

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum