[12D 565] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 16/11/1984 - 26/12/1984

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum