[12D 258] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 08/07/1909 - 28/07/1909

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum