[12D 478] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 30/01/1961 - 02/03/1961

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum