[12D 542] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 07/03/1977 - 21/03/1977

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum