[12D 555] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 14/09/1981 - 28/09/1981

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum