[V4E 10603] - Paris 19 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 01/06/1899 - 22/06/1899

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum