[V4E 4529] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 16/04/1872 - 27/04/1872

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum