[17D 340] - Paris 17 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 29/04/1974 - 04/07/1974

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum