[14D 456] - Paris 14 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 31/01/1947 - 15/02/1947

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum