[V4E 4567] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 13/03/1876 - 17/04/1876

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum