[13D 185] - Paris 13 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 01/06/1912 - 19/06/1912

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum