[4D 357] - Paris 04 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 18/08/1977 - 31/12/1977

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum