[4D 278] - Paris 04 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 08/09/1934 - 10/11/1934

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum