[14D 489] - Paris 14 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 19/10/1954 - 10/11/1954

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum