[V4E 4846] - Paris 17 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 22/01/1881 - 11/02/1881

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum