[13D 432] - Paris 13 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 08/12/1964 - 30/12/1964

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum