[20D 186] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 31/03/1903 - 15/04/1903

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum