[15D 324] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 14/11/1926 - 25/11/1926

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum