[12D 400] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 09/10/1940 - 01/11/1940

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum