[V4E 5366] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 23/11/1882 - 10/12/1882

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum