[4D 248] - Paris 04 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 15/11/1920 - 10/12/1920

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum