[V4E 10407] - Paris 18 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 26/12/1898 - 31/12/1898

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum