[20D 407] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 28/01/1952 - 22/02/1952

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum