[V4E 10177] - Paris 17 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 01/03/1897 - 31/03/1897

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum