[V4E 1831] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 23/11/1862 - 27/12/1862

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum