[V4E 6788] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 12/03/1885 - 30/03/1885

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum