[V4E 73] - Paris 01 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 01/01/1867 - 31/01/1867

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum