[AN Y3970A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/07/1672 - 30/09/1672

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y3970A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/07/1672 - 30/09/1672